O Austinu

Tradiční výrobce důlních rozbušek již od roku 1953

O společnosti Austin Detonator

Společnost AUSTIN DETONATOR (dále jen AUSTIN) je součástí korporace AUSTIN POWDER, Cleveland, Ohio, USA a zahájila svou činnost 1. ledna 1999 odkoupením výroby rozbušek bývalé Zbrojovky Vsetín.

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Počátek naší výroby se datuje do roku 1953, kdy byla na Vsetíně vyrobena první důlní rozbuška.

Patříme mezi významné exportéry a zaměstnavatele ve svém regionu. Bezmála 98% své produkce vyvážíme do desítek zemí světa a zaměstnáváme kolem tisícovky skvělých lidí.

AUSTIN je v současné době největším producentem důlních rozbušek v Evropě a řadí se k nejvýznamnějším světovým výrobcům v oboru.


z Historie austinu

Zahájení výstavby závodu
V září roku 1936 byla zahájena výstavba III. závodu Zbrojovky Brno na Vsetíně a to vybudováním tzv. muničky, současných prostor Austinu.


1_zbrojovka_brno_fond_h_864_.909_inv._.2_v_stavba_z_vodu_lll._ve_vset_n_3_
1936
Uvedení pyrovýroby do provozu
9. listopadu 1937 byly dílny vsetínské muničky uvedeny do provozu. Pouze 1 rok od zahájení výstavby závodu v hůře dostupném terénu dvou horských údolí.

5_zbrojovka_brno_fond_h_864_.909_inv._.2_v_stavba_z_vodu_lll._ve_vset_n_7_
1937
Zahájen vývoj důlních rozbušek
Zahájen vývoj důlních rozbušek, který navázal na výrobu vojenských rozbušek a zápalek.
1948
Důlní rozbušky poprvé ve výrobním plánu
Elektrické rozbušky se poprvé objevily ve výrobním plánu Zbrojovky Vsetín, v tom roce však nebyla vyrobena ani jedna rozbuška pro prodej.
1953
rozbušky řady DEM-ZB
Je vyvinuta elektrická rozbuška řady DEM-ZB, jejíž použití je bezpečné ve výbušném prostředí, zejména při hlubinné těžbě uhlí.
1966
Antistatické těsnění
U všech typů rozbušek je již používáno antistatické těsnění.
1970
Maximální produkce
Množství vyráběných el. rozbušek dosahuje maxima, a to 66 mil. kusů.
1985
Zánik technologie pilulí Schaffler
Je zakoupena technologie na výrobu el. pilulí Nitro Nobel a od podzimu toho roku nabíhá výroba, která postupně do dvou let vytlačí výrobu pilulí typu Schaffler.
1988
První kontakt s Austin Powder Company
Jsou dodány první rozbušky Coal Mine do USA pro budoucího vlastníka, firmu Austin Powder Company (APC).
1991
Začátek spolupráce s APC

Začíná významná spolupráce s APC a na základě požadavku APC jsou v krátké době vyvinuty nové výrobky v oblasti elektrických a neelektrických rozbušek. Zahajuje se výroba a prodej nového sortimentu neelektrických rozbušek.

 

První odstřel rozbuškami Indetshock
V srpnu jsou provedeny trhací práce s prvními neelektrickými rozbuškami vlastní výroby Indetshock v lokalitě CEVA Mokrá.
1993
Založení Austin Detonator s.r.o.
Americká společnost Austin Powder odkoupila výrobu důlních rozbušek společnosti Zbrojovka Vsetín - Indet a k 1. lednu 1999 se začíná psát historie společnosti Austin Detonator.
1999
Zavedení programu Oil*Star

Rozšíření sortimentu o speciální elektrické rozbušky určené k těžbě ropy a zemního plynu Oil*Star.

a_140f_s_a_196_a_84_a_85

2003
Odkup výroby od firmy Schaffler
Austin Detonator odkoupil od firmy Schaffler všechny aktivity týkající se výroby a distribuce průmyslových rozbušek a pomůcek pro trhací práce.
2005
Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR
Zahájení výroby elektronických rozbušek E*STAR.
2008
Vlastní výroba detonační trubičky
Zahájena výroba vlastní detonační trubičky neelektrických rozbušek v dceřiné společnosti Austin Detonator Assembly (ADA).
2009
Sestava neelektrických rozbušek v ADA na obj. 58
Spuštěna sestava neelektrických rozbušek ve firmě Austin Detonator Assembly na objektu 58.
2010
První robotická smyčkovačka přívodních vodičů elektrických rozbušek
Do provozu uveden nový automat na smyčky pro elektrické rozbušky ROS-1.

img_4209
2011
První robotická sestava neelektrických rozbušek
Výstavbou nového objektu byly rozšířeny kapacity výroby neelektrických rozbušek a úspěšně spuštěna první plně automatická robotizovaná linka NELA na jejich sestavu. 

nela_hq

2012
Den pootevřených dveří
V září byl uspořádán Den pootevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

p1050203

2013
Nová laborační linka

V údolí Ráztoka byla slavnostně zahájena sériová výroba na nové laborační lince.

 

img_9794
2014
Výbuchová komora

Pořízena sofistikovaná výbuchová komora určená k výzkumu, vývoji a zkoušení nových typů výbušnin výbuchem.


121_komora_celkov_pohled

2015
Férový zaměstnavatel

1. místo v soutěži Férový zaměstnavatel aneb Genderově orientovaná instituce v kategorii velkých firem.

Zásadní navýšení výrobní kapacity v oblasti laborace rozbušek a výroby neelektrických rozbušek.


img_1308

2016
Spuštění druhé Shock Tube linky
Spuštění druhé linky na výrobu vlastní detonační tubičky znamená zdvojnásobení její výrobní kapacity.
Příprava a realizace projektu trvala víc než dva roky a celková investice byla více než 100 miliónů korun.

p1020243
2017