Zdraví

Pracovní prostředí

Jako jeden z klíčových faktorů pro naplňování požadavků na bezpečnost a kvalitu výrobků vedení společnosti považuje i vytváření vhodných pracovních podmínek zaměstnanců, organizace pracovních procesů tak, aby prostředí bylo bezpečné, čisté, estetické.

V duchu „Safety first“ = bezpečnost na prvním místě.