SHES & Q

BEZPEČNOST JE NAŠÍ NEJVYŠŠÍ PRIORITOU

Naším cílem je maximální prevence nehod a neobvyklých bezpečnostních událostí. Všichni naši zaměstnanci musí pracovat, myslet, a jednat bezpečně a akceptovat svou zodpovědnost za bezpečnost.

safety

Safety

health

Health

environment

Environment

security

Security

quality

Quality

Politika integrovaného systému řízení

  • Vedení Skupiny společností Austin Detonator podporuje tyto politiky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance Skupiny společností Austin Detonator.
  • Udržujeme, rozvíjíme a soustavně zlepšujeme integrovaný systém řízení.
  • Bezpečně a kvalitně vyrábíme výrobky a poskytujeme služby v souladu s předpisy a s ohledem na zdraví zaměstnanců a životní prostředí.
  • Nasloucháme zainteresovaným stranám i sobě navzájem.

cqszn_kruh_csmk_kr
ISO 9001

cqs_kruh_zelen8
ISO 14001

iso_45001_male
ISO 45001

kruh_modrf_iq_net
CERTIFIED

CQS 9001

IQ NET 9001

CQS 14001

IQ NET 14001

IQ NET 45001

IQ NET 45001