V Austinu pracuje již přes 1000 zaměstnanců

Ve Vsetíně 24. 4. 2018

I v době vysoké poptávky po pracovních silách se společnosti Austin Detonator, jednomu z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve vsetínském regionu, daří nabírat nové spolupracovníky. Denně branami podniku přichází do práce 1 017 jeho zaměstnanců. 85 % z nich pracuje ve výrobě a 70 % pracovníků celé firmy tvoří ženy.

I přesto, že se personálnímu úseku společnosti daří vyhledávat a přijímat nové spolupracovníky, výrobní kapacity jsou stále nedostačující a intenzivní nábory budou pokračovat až do poloviny roku.

 

Za první tři měsíce letošního roku společnost přijala 62 nových zaměstnanců. Číslo reprezentuje téměř polovinu těch, kteří nastoupili v průběhu celého loňského roku. „Jsem rád, že navzdory situaci na trhu práce se nám neustále daří přijímat nové spolupracovníky. Těší mě, že zájem o práci v naší společnosti i nadále roste a že nejen mezi uchazeči o zaměstnání má naše společnost dobré jméno,“ uvedl personální ředitel Austinu Jaroslav Koňařík.

 

Již nyní se společnosti podařilo pokořit čísla z roku 2014, kdy měla nejvíce zaměstnanců ve své historii. Jejím zájmem je rozšířit svůj tým pracovníků o manuálně zručné a pečlivé zaměstnance, kterým nechybí smysl pro detail. „Vloni v tuto dobu jsme nebyli tak úspěšní při náboru vhodných kandidátů, ale od léta 2017 jsme zaznamenali zvýšený zájem. Jsem si vědom toho, že nemůžeme usnout na vavřínech, a proto jsme k našim benefitům jako jsou například příspěvek na penzijní připojištění, nadstandardní úrazové pojištění a poukázky na sport, kulturu a zdravotní prostředky zavedli od letošního roku další benefit, kterým je příspěvek na dopravu,“ uvedl personální ředitel Austinu Jaroslav Koňařík.

 

Firma Austin má v širokém okolí přídomek rodinná. Stalo se již zvykem, že zde společně pracují manželé, rodiče zde přivedou své děti a řada zaměstnanců své známé. Průměrná délka pracovního poměru ve společnosti je 11 let a míra fluktuace za první čtvrtletí zůstala na 1,2 %. Tyto čísla ukazují vysokou míru loajality k Austinu jako zaměstnavateli. Za přirozenou míru fluktuace je považována hodnota do 10 %.

 

V prvním čtvrtletí společnost prodala výrobky za 0,5 miliardy českých korun a nalaborovala o 24 % více důlních rozbušek než v loňském roce.