Produkty

Austin Detonator je největším evropským výrobcem

Austin Detonator je největším evropským výrobcem elektrických, neelektrických a elektronických rozbušek pro použití v lomech, dolech při těžbě nerostných surovin, při stavbě dopravní infrastruktury včetně tunelů a při těžbě ropy a zemního plynu.

loading