Austin pokryje nárůst prodejů neelektrických rozbušek detonační trubičkou z vlastních zdrojů

Důlní rozbušky s trubičkou vyrobenou na nové lince pomohou uspokojit zvýšenou poptávku zejména na trzích východní Asie. V první fázi to budou zejména dodávky do Malajsie, kde firma v roce 2018 očekává nárůst prodejů z 25 na 100 mil Kč.

Projekt byl realizován jako součást investic do rozvoje neelektrických roznětných systémů. Příprava a realizace projektu trvala víc než dva roky a celková investice byla více než 100 miliónů korun. Všechna povolení od dozorujících autorit potřebná k zahájení provozu s výbušninami byla vydána 5. května a následně byl zahájen testovací provoz. Jedná se o kontinuální automatizovanou výrobu, která zaměstná přímo pět nových pracovníků a nepřímo umožní navýšit počty zaměstnanců na sestavě neelektrických rozbušek. Spuštění této linky umožní společnosti nezávislost na dodávkách detonační trubičky z USA.

Za realizaci stavební části byla zodpovědná vsetínská firma TM-Stav. Strojní a technologickou část dodávala italská společnost HET (High Energy Technologies), která stejně tak zajišťovala i vybudování první linky před osmi lety.

Při realizaci tohoto projektu pracovníci ADA a dodavatelských firem čerpali ze zkušeností, které získali při spouštění a provozu první linky, dále z teoretických znalostí jak v oboru plastikářské technologie tak výbušnin. Na jejich základě se technici ADA podíleli na designu linky, který koncipovali tak, aby bylo dosaženo zlepšení parametrů detonační trubičky a snížení nákladů na její výrobu.